Garanties

PROambt biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van Joost®. PROambt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van Joost®. PROambt is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. PROambt adviseert je alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat je informatie van Joost® haalt. 


PROambt biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de PROambt-App die gebruikt wordt om gegevens op te halen als alternatief voor handmatige invoer in Joost®. PROambt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de PROambt-App.  De gegevens die via de PROambt-App worden opgehaald bij MijnOverheid, de Belastingdienst en Mijnpensioenoverzicht.nl worden éénmaal per jaar op Mijnpensioenoverzicht.nl geactualiseerd. De gegevens van het UWV maandelijks. Het kan daarom zijn dat recente wijzigingen niet in de indicatie - die Joost® geeft, zijn opgenomen. 

Gebruik

Joost® is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op Joost®, op een wijze die strijdig is met het doel van Joost®, is - zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PROambt - verboden. 

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal in Joost® en diens functionaliteiten zijn eigendom van PROambt of in licentie gegeven aan PROambt. U mag de inhoud niet kopiëren (anders dan downloaden), vermenigvuldigen, doorsturen of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden. 

Aansprakelijkheid

De indicatie die je hebt gekregen is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen, maar geeft een niet bindende indicatie op basis van de gegevens die je zelf hebt ingevoerd of hebt opgehaald met de PROambt-App bij MijnOverheid, de Belastingdienst, het UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl. Alsmede van toepassing zijnde pensioenreglementen en de bij pensionering geldende wet- en regelgeving op het moment van vaststellen van je pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend voor je pensioen. Joost® en de chat van PROambt bevatten geen advies en geen informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. Mocht je na de verkenning met Joost® of na het voeren van een chatgesprek iets willen veranderen aan je persoonlijke situatie met betrekking tot je financiën en pensioen, dan raadt PROambt aan vóóraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een financieel adviseur. PROambt aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die je lijdt, beslissingen die je neemt of kosten en uitgaven die je hebt als gevolg van het gebruik van de informatie in Joost® of de chat. 


[PROambt Advies b.v., KvK 14087978]

© PROambt 2019