Joost® is eigendom van PROambt. 

De inhoud mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële en privédoeleinden. Het is niet toegestaan Joost® geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen zonder toestemming van PROambt.

© PROambt 2020